سقف کاذب

سقف کاذب رشته ای ا ز معماری داخلی ساختمان است که برای پوشش سقف اصلی (زیر سقف) بکار میرود. از پیشینه این رشته اطلاعات موثقی

فیلتر محصولات

1500تومان 8750000تومان